8 Ball Pool Triches

Kênh bida Khiêm Lê – Tập luyện cho học viên

Online 8 Ball Pool Hack

Kênh bida Khiêm Lê - Tập luyện cho học viên

Clip trích 1 đoạn trong buổi đấu tập bida giữa khiêm lê và 1 học viên đầu cao cấp, đây là buổi huấn luyện khả năng khởi động nhanh trong môn bida, học viên phải tìm cách làm nóng tay thật nhanh sau khi bị chờ đối thủ đi 1 cơ bida khá lâu.

Online 8 Ball Pool Hack

Previous Post Next Post

You Might Also Like